مجموعه تست زیست شناسی

کتاب مجموعه تست زیست شناسی شامل سوالات تستی به همراه پاسخ تشریحی از دروس زیر می باشد:

1- سلولی و مولکولی   2- بیوشیمی   3- ژنتیک   4- میکروبیولوژی   5- مجموعه گیاه شناسی   6- مجموعه جانورشناسی   7- بیوفیزیک   8- فیزیولوژی گیاهی   9- فیزیولوژی جانوری

صفحه دانلود فایل

👇👇👇👇👇👇👇

جنین شناسی : فصل دوازده (دستگاه تنفسی)

در رويان 4 هفته ای ديورتيكول تنفسی (جوانه ريوی) از قدام پيشين روده جدا می شود.

جنین شناسی : فصل یازده (دستگاه قلبی عروقی)

دستگاه عروقی در اواسط هفته 3 با تشكيل آنژيوبلاست از مزودرم احشایی شروع به تشكيل می كند.

جنین شناسی : فصل دهم (حفرات بدن)

در پايان هفته  سوم، مزودرم داخل رويانی در دو طرف خط وسط در اثر تمايز به سه بخش تقسيم می شود: بخش كنار محوری، بخش بينابينی و صفحه جانبی . با ايجاد
شكاف های بين سلولی، مزودرم صفحه جانبي به دو لايه تقسيم می شود: لايه مزودرم سوماتيک و لايه مزودرم احشایی.

جنین شناسی : فصل نهم (دستگاه ماهیچه ای)

به جز بخشی از بافت ماهيچه ای صاف، دستگاه ماهيچه ای از لايه زايای مزودرمی بوجود می آيد و شامل ماهيچه اسكلتی، صاف و ماهيچه قلب است.

جنین شناسی : فصل هشتم (دستگاه اسکلتی)

دستگاه اسكلتی رويان از مزودرم كنار محوری، مزودرم صفحه جانبی (لايه سوماتيک) و ستيغ عصبی به وجود می آيد

جنین شناسی : فصل هفتم (پرده های جنینی و جفت)

در شروع ماه دوم خصوصيت تروفوبلاست، وجود پرزهای ثانويه و ثالثيه فراوان است كه به آن ظاهر شعاعي می دهد.

اين پرزها در مزودرم صفحه كوريونی فرو رفته و از اطراف توسط پوسته سيتوتروفوبلاست خارجی به دسيدوای مادری متصل اند. با آغاز ماه چهارم، سلولهای
سيتوتروفوبلاست و برخی سلولهای بافت همبندی پرزهای ثالثيه ناپديد می شوند.

جنین شناسی : فصل ششم (دوران جنینی)

از آغاز هفته ی نهم تا پايان زندگی داخل رحمی دوره ی جنينی اطلاق می شود.

جنين معمولا به صورت رشد طولی خصوصا در ماههای سوم تا پنجم چشمگير است. اما بيشترين افزايش وزن جنين در طی دو ماه آخر بارداری رخ می دهد.

جنین شناسی : فصل پنجم (دوره ی رویانی)

هفته های سوم تا هشتم تكامل جنينی را دوره ی رويانی يا دوره ی ارگانوژنز ( اندام زايی) می نامند و ناهنجاری ها مادرزادی اغلب در اين دوره رخ می دهد.

جنین شناسی : فصل چهارم (دیسک زایای ژرمینال سه لایه ای)

در هفته ی سوم تكامل گاسترولاسيون اتفاق می افتد.

در طی اين فرآيند هر سه لايه ی زايا (اكتودرم ، مزودرم و اندودرم) در رويان بوجود می آيد.

جنین شناسی : فصل سوم (دیسک زایای دو لایه ای)

فصل سوم جنین شناسی دیسک زایای دو لایه ای

در اين فصل به بررسی رويداد های مهمی كه در طی هفته ی دوم رشد اتفاق می افتد می پردازيم

جنین شناسی : فصل دوم (نخستین هفته تکامل جنینی)

تخمک گذاری تا لانه گزينی

در آغاز هر دوره ی تخمدانی در اثر عمل FSH ، پنج تا پانزده فوليكول بدوی شروع به رشد می كند اما در شرايط طبيعی فقط يكی از اين فوليكول ها به بلوغ كامل می رسند و تنها يک اووسيت از تخمدان آزاد می شود و بقيه ی فوليكول ها تحليل می رود و بسته می شود


جنین شناسی : فصل اول (گامتوژنز)

تكامل انسان با لقاح آغاز مي شود، فرآيندی كه در آن گامت نر يا اسپرم و گامت ماده يا اووسيت به هم مي پيوندند و تخم يا زيگوت را پديد مي آورند.

منشا گامت ها، سلول های زايا هستند كه در هفته ی چهارم تكامل در ديواره ی كيسه ی زرده ظاهر مي شوند

بیوشیمی : فصل چهارم (ساختار پروتئین ها)

ساختار پروتئین ها


بیوشیمی : فصل سوم (ساختار شیمیایی لیپیدها و خواص آنها)

ساختار شیمیایی لیپیدها و خواص آنها

بیوشیمی : فصل دوم (ساختمان شیمیایی کربوهیدرات ها)

ساختمان شیمیایی کربوهیدرات ها

بیوشیمی : فصل اول (آب، اسید و باز)

 

فصل اول بیوشیمی : آب، اسید و باز  و سیستم های بافری

 

ماگنولیای بنفش Magnolia soulangeana

رده :            Magnoliopsida

زیر رده :           Magnoliidae

راسته :           Magnoliales

خانواده :       Magnoliaceae


پرندگان راسته کشیم سانان

این تیره، 20 گونه دارد که 5 گونه ی آن در ایران یافت می شود. کشیمیان از غوصیان کوچکتر و در شناگری و غواصی در آب مهارت بسزایی دراند. بیشتر به داخل آب شیرجه می روند و کمتر پرواز می کنند. کشیمیان پرواز ضعیفی دارند، که ابتدا با دویدن روی آب آغاز می شود، سپس برخاسته و در حالی که سر و گردن را به سمت جلو واندکی پایین تر از بدن نگه داشته اند، در ارتفاع پایین پرواز می کنند. پاها نیم پرده و فاقد دم است. نر و ماده همشکل اند. عمدتا از ماهی تغدیه کرده، اما از نرم تنان و دوزیستان نیز تغذیه می کنند. در آبهای ساحلی، در یاچه ها و مصب ها به سر برده و آشیانه ی خود را کنار مصب ها و روی برگهای شناور می سازند

 

کشیم بزرگ

نام علمی : Podiceps cristatus

نام انگلیسی: Great Crested Grebe    

نام فارسی: کشیم بزرگ

 

 

پراکندگی

 

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 49 سانتیمتر طول دارد و از دیگر کشیمیان بزرگتر است. منقارش قرمز صورتی است و گردنی باریک دارد. پشت گردن و روتنه خاکستری مایل به قهوه ای است. در فصل تولید مثل، روی سرش دو کاکل بلند و تیره رنگ مشاهده میشود که اطراف آن را طره سیاه بلوطی پوشانده و داخل این طره تا حاشیه ی صورت ، قرمز بلوطی است. حاشیه ی چشمان و ریز گلوی این پرنده سفید است.

در زمستان ها، سر و گلو سفید است. و روی سرش کاکل تیره رنگی به حالت خوابیده مشاهده میشود. در نگاه اول بدون دم هب نظر می آید. هنگام شنا کردن روی آب، بدن کشیده اش اندکی در آب فرو رفته و گردنش را به حالت افراشته نگه می دارد. جثه ی بزرگتر، گردن باریک تر و منقار صورتی رنگش این پرنده را از کشیم گردن سرخ متمایز می کند. همچنین در پرواز، شاهپرهای ثانوی و لکه ی بزرگ و سفید رنگ پیش بالش به وضوح دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده؛ عمدتا درفصل تولید مثل و شبیه «راه –راه- راه» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده، اغلب در دریاچه های آب شیرین، آبگیرها و مصب هایی که دارای پوشش گیاهی است، به سر برده و لابلای پوشش های نیزاری تولید مثل می کند. در ایران، زمستان ها نسبتا فراوان است.

حفاظت : این پرنده ، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

پرندگان راسته سبزقبا سانان

 

این راسته ، شامل پرندگانی با پرو بال رنگین، منقار نسبتا بزرگ و سخت است، که در برخی از گونه ها، قلاب مانند دیده می شود و از ماهی و حشرات تغذیه می کنند.

تیره ی ماهی خورکیان

تیره ی زنبور خواریان
این تیره شامل پرندگانی اجتماعی با رنگ آمیزی زیبا، بال های دراز و کشیده، دم نسبتا بلند است و نر و ماده ی آن کم و بیش همشکل اند.

تیره ی سبز قبایان
این تیره پرندگان کلاغ مانند با پرو بال خوشرنگ؛ منقار قوی و اندکی قلاب مانند را در بر می گیرد.

تیره ی هدهدیان
از این تیره یک گونه در ایران وجود دارد
.

 -----------------------------------------------------------------------

زنبور خوار (زنبورخوار معمولی)

نام علمی : Merops Apiaster

نام انگلیسی:  European Bee eater    

نام فارسی: زنبور خوار (زنبورخوار معمولی)

 

 

پراکندگی

 

مشخصات ظاهری: این پرنده، 28 سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی رنگ خرمایی سر  پشت گلوی زرد روشن، که در تضاد با رنگ آبی فیروزه ای زیر تنه اش قرار دارد، به آسانی شناخته می شود. در پرنده ی بالغ، پشت بال ها بلوطی، که در پرواز، زیر بال های خاکستری قهوه ای کمرنگ به نظر می آید، و دم سبز با پرهای بلند میانی دیده می شود. زیر تنه ی پرنده ی جوان سبزی بیشتری دارد، اما تارک به رنگ بلوطی، گلو زرد و پرهای میانی دم بسیار کوتاه یا فاقد آنهاست. در هنگام مهاجرت، در بالای سر، از سر و صدایشان شناخته می شوند. در پرواز حشرات را شکال کرده و پروازش زیبا همراه با بالبازروی است. پرنده ای اجتماعی است و اغلب روی سیم های برق  و تلگراف می نشیند.

صدا: صدای این پرنده، بسیار شبیه زنبور خوار گلو خرمایی و آرامتر است و شبیه «په رروپ-» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در فضاهای باز با بوته های پراکنده و درختان اندک، و روی تیرهای تلگراف به سر برده و در سوراخ های دیواره ی ساحلی رودخانه ها، گودال های شنی و گاهی روی زمین هموار، به صورت گروهی ، تولید مثل می کند. در ایران، تابستان ها فراوان است.

حفاظت: با وجود شکار این پرنده، به منظور جلوگیری از حمله ی آنها به کندو های عسل، به نظر نمی رسد نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی داشته باشد.

تشریح پا

تشریح پا انسان

 

تشریح پا

کتاب کلیات تاکسونومی گیاهی

کتاب کلیات تاکسونومی گیاهی

کلیات تاکسونومی گیاهی

 

تالیف : سی . جفری

ترجمه : دکتر محمدحسن راشد محصل

 

دانلود در ادامه مطلب ...

پرندگان راسته غواص سانان

 

راسته غواص‌سانان Gaviiformes

پرندگان آبزی و غواص را در بر می‌گیرد.

تیره غواصیان Gaviidae
5 گونه دارد که تنها دو گونه آن در ایران یافت می‌شود. از کشیم‌ها بزرگترند، پاهای نسبتا قوی دارند که در قسمت عقب سطح شکمی قرار دارد و سه انگشت جلویی پا نیز پره‌دار است. دمی کوتاه و نوک‌تیز و بال‌های کشیده‌ای دارند.

غواص گلوسرخ Gavia stellata
کوچک‌ترین پرنده تیره غواصیان است، طول 53 تا 58 سانتی‌متر، نیم‌ نوک بالا کشیده و نیم نوک پایین اندکی به سمت بالا متمایل است، سر خاکستری، پس‌سر و گلو با خطوط خاکستری و سیاه و سفید پوشیده شده است. در ایرا در سواحل دریای خزر به تعداد اندک دیده می‌شود.

غواص گلو سرخ

غواص گلو سیاه  Gavia arctica
55 تا 58 سانتی‌متر طول دارد، منقارش کشیده و قلمی است که آن را افقی نگه می‌دارد، جلوی گلویش لکه‌ی سیاهی دیده می‌شود. در سواحل دریای خزر دیده می‌شود.

غواص گلو سیاه

 

طبقه بندی پرندگان

طبقه بندی پرندگان

از آنجا که در پرندگان اختلافات زیادی مشاهده می‌گردد، عواملی مانند اندازه بدن، رنگ، شکل منقار و پا و خواص فیزیولوژیک رده‌بندی پرندگان را تشکیل می‌دهد و معمولا به دو زیر رده تقسیم می‌شوند:

     1- زیر رده Ratitae : شامل پرندگان بدون پرواز مانند شترمرغ می‌باشند که در آنها بال یا اصلا وجود ندارد و یا اینکه خیلی کوچک مانده است.

شترمرغ: پاهای قوی برای دویدن، فاقد پرواز، فقط دو انگشت دارد، بسیار بزرگ است.

     2- زیر رده Carinatae : شامل پرندگان واقعی است و راسته‌های زیر را شامل می‌شود:

راسته غاز‌ شکلان          راسته کشیم شکلان           راسته ماکیان شکلان

راسته درنا شکلان          راسته کبوتر شکلان          راسته کوکو شکلان

راسته آبچلیکان              راسته گنجشک شکلان        راسته دارکوب شکلان

راسته سبزه‌قبا شکلان     راسته پرستو شکلان          راسته شبگرد شکلان

راسته جغد شکلان         راسته طوطی شکلان           راسته باز شکلان

راسته لک‌لک شکلان     راسته سقا مرغان               راسته مرغ طوفان

راسته پنگوئن‌ها

کشت و تکثیر گیاهان دارویی

 

اصولا روش هایی که جهت کشت گیاهان دارویی به کار م یبرند مشابه همان روش هایی است که جهت تکثیر سایر گیاهان به کار برده می شود. باید توجه داشت که کشت و تکثیر گیاهان دارویی با توجه به نوع آنها ( گیاهان عالی و پست ) انجام می پذیرد. در این جا به طور مختصر به روش های کاشت گیاهان دارویی عالی و پست اشاره می گردد:

Hamamelis

زیر رده :    Hamamelidae
راسته :    Hamamelidales
خانواده :    Hamameliaceae
جنس :    Hamamelis


جمع آوری و نگهداری گیاهان دارویی

       عوامل مهمی که در میزان مواد مؤثره گیاهان تاثیر داشته و باید در هنگام جمع آوری گیاهان دارویی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
1-   
زمان جمع آوری گیاه
2-   
اندام های مختلف گیاهان
3-   
سن گیاه

      نگهداری گیاهان دارویی و حفظ صحیح مواد دارویی گیاهان جهت عرضه کردن به موقع به بازار از اهمیت فراوانی برخوردار است. به طور کلی از گیاهان تازه بندرت استفاده می شود و گیاهان بیشتر به صورت خشک شده مورد مصرف قرار داده می شوند.
برای نگهداری گیاه، محافظت از کپک زدن، جلوگیری نمودن از فعالیت آنزیم ها و باکتری ها، تغییرات شیمیایی و در نتیجه ثابت نگه داشتن ترکیبات شیمیایی آن و همچنین جهت آسان خرد کردن و آسیاب نمودن و حمل و مراحل استخراج از روش های مختلف خشک کردن استفاده می شود. برای خشک کردن باید آب گیاه را بدون این که به مواد مؤثره آن لطمه ای وارد شود، خارج نمود. برای انجام این امر دو فاکتور مهم را می باید در نظر داشت، یکی کنترل درجه حرارت و دیگری تنظیم جریان هوا که میزان آن ها بسته به نوع گیاه مورد نظر، متفاوت می باشد. زیرا کنترل عملیات خشک کردن مواد دارویی بستگی کامل به ماهیت مواد مؤثره موجود و شکل ظاهری گیاه دارد.
به طور کلی برای خشک کردن یا خارج کردن آب گیاه از روش های متداول زیر استفاده می شود:

1-   
خشک کردن در هوای آزاد
2-   
خشک کردن با حرارت مصنوعی
3-   
خشک کردن در درجه حرارت های پایین

 

آشنایی با میکروسکوپ

براي نخستين بار در دهه هاي 1660 و 1670 در كشورهايي همچون ايتاليا، انگلستان و هلند، ميكروسكوپ به صورت گسترده براي انجام بررسي هاي علمي مورد استفاده قرار گرفت؛ از جمله اقداماتي كه در اين راستا صورت گرفت، آناليز ساختارهاي بيولوژيكي از جمله ريه ها توسط ماركل مالپيگي بود كه در ايتاليا مشغول بررسي روي اين بافت بود. علاوه  بر اين، مشاهدات آنتوني وان ليونهوك كه منجر به كشف سلول‌هاي قرمز خوني و معرفي ميكروسكوپي به عنوان تكنيكي قابل استفاده در پژوهش ها شد، سهم عمده اي در پيشرفت علمي آن روز داشت.
اصطلاح ميكروسكوپ از تركيب دو واژه "micro" به معناي ريز و "scope" به معناي ديدن تشكيل شده است. همان گونه كه از نام آن مشخص است،  اين وسيله براي مشاهده  اجسام بسيار ريز توسط چشم عادي مورد استفاده قرار مي گيرد.

ميكروسكوپ ها انواع مختلفي دارند كه رايج ترين نوع آن همان ميكروسكوپ نوري است كه با استفاده از نور تصويري از نمونه  ايجاد مي كند. علاوه بر  اين نوع، انواع مختلفي براي  اين وسيله مي توان معرفي كرد كه از  اين قبيل مي توان به ميكروسكوپ الكتروني (شامل ميكروسكوپ نگاره،  گذاره، اشعه  ايكس و غيره) و نيز انواع متنوع ميكروسكوپ هايي كه از طريق پروب، عمل اسكن كردن و  ايجاد تصوير را انجام مي‌دهند، اشاره كرد.

تهیه مواد دارویی خام از گیاهان دارویی


 

مواد خامی که از گیاهان دارویی تهیه شده و در داروسازی مورد استفاده قرار می گیرند، از دو دسته گیاهان وحشی یا خودرو و گیاهان کشت شده به دست می آیند.
قسمت اعظم گیاهان دارویی، که در گذشته مورد مصرف قرار گرفته و هنوز هم در اکثر نقاط دنیا به کار برده می شوند، به صورت خودرو می باشند. بعضی از گیاهان دارویی از قبیل خشخاش از زمان های قدیم کشت می شدند و بعضی دیگر به تدریج با معلوم شدن خاصیت های درمانیشان مورد تکثیر قرار گرفنه اند. از میان این گیاهان می توان بلادون، تاتوره و بسیاری ازگیاهان حاوی اسانس را که امروزه مخصوصا به خاطر داشتن خاصیت ضد میکروبی، اهمیت بسیاری پیدا نموده اند ذکر نمود.
با وجود این هنوز بسیاری از گیاهان دارویی در ممالک مختلف هم به صورت خودرو و هم به صورت کشت شده مورد مصرف قرار میگیرند.

گیاهان کشت شده به طور کلی دارای محاسن زیر می باشند:
1-    کاشت مقدار زیادی گیاه دارویی در یک مساحت محدود امکان پذیر بوده و به آسانی می توان به آن ها دسترسی پیدا نمود.
2-   
کیفیت و کمیت مواد متشکله این گیاهان را می توان به راحتی بالا برد، زیرا فراهم کردن شرایط مناسب اقلیمی از قبیل اصلاح نوع خاک، آب و هوا و غیره به سادگی میسر است. جلوگیری از آفت حشرات و قارچ ها نیز به موقع و به آسانی انجام پذیر می باشد.

 

تشریح زبان انسان

تشریح زبان انسان

 

تاریخچه و اهمیت کشت و تولید گیاهان دارویی

 

قدمت شناخت خواص دارویی گیاهان شاید بیرون از حافظه تاریخ باشد. مرده از دوران های ماقبل تاریخ، ضمن استفاده از گیاهان برای تغذیه یا سوخت، به انواعی برخورد می کردند که مصرف آنها آثار درمانی مختلفی داشت و این خود باعث شد که در طی زمانی طولانی، به طور تصادفی گیاهانی با اثر مقوی معده، مخدر، مسهل و غیره کشف شود و از آنها جهت درمان بیماری ها استفاده گردد. طبق برخی سنگ نبشته ها و شواهد دیگر به نظر می رسد مصریان و چینیان در زمره نخستین اقوام بشره بوده باشند که بیش از 27 قرن قبل از میلاد مسیح، از گیاهان به عنوان دارو استفاده کرده و حتی برخی از گیاهان را برای مصرف بیشتر در درمان دردها کشت داده اند.

فیزیولوژی گیاهی

 


کشف قوانینی که بر تغذیه گیاه و رشد و نمو آن حکومت می‌کند، شناخت توانایی واقعی سلولها در انجام فعالیتهای بیولوژیک و همچنین ارائه روشهایی که ظهور یکی از توانائیهای سلولی را امکان‌پذیر می‌سازد، هدف اساسی فیزیولوژی گیاهی محسوب می‌شود. همانطور که مسیر روشن بسیاری از اکتشافات نظری ، منشا پیشرفتهایی در یکی از شاخه‌های تجربی علوم است، نتایج حاصل از مطالعاتی که در همه شئون علمی بالاخص در فیزیولوژی گیاهی صورت گرفته، باعث توسعه و پیشرفت واقعی کشاورزی شده و آن را از صورت ابتدایی خود در نخستین روزهای ظهور انسان به صورت کاملا پیشرفته امروزی ، مبدل ساخته است.
از طرف دیگر ، ترقیات سریع فیزیولوژی گیاهی نیز خود مدیون ترقیات علوم دیگری مانند فیزیک و شیمی است، زیرا عملا کلیه اعمال متابولیزم سلولها بر اساس قوانینی تفسیر می‌شوند که در مورد عالم بیجان شناخته شده‌اند. شک نیست که علم فیزیولوژی گیاهی ، علمی است تجربی و همه کوششهایی که در این زمینه صورت می‌گیرند، به شناسایی بیش از پیش ماده زنده منجر می‌شوند. به علاوه فیزیولوژی گیاهی ، علم پایه مستقلی است که دارای مفاهیم خاصی بوده، شیوه مخصوصی در تجربیات آن مشاهده می‌شود.

Delphinium


زیر رده :    Magnolidae

راسته :    Nymohaeales

خانواده :     Nymphaceae


اکولوژی گیاهی

 

هر موجود زنده‌ای برای برخی از فرآورده‌ها و فرایندهای زیستی اساسی بطور انکارناپذیری به محیط زیست خود و بویژه به موجودات زنده دیگر وابسته است. لازمه بقا ، همبستگی گروهی است و بررسی چگونگی این همبستگیها مورد توجه دانش اکولوژی است. دانش اکولوژی مجموعه شناختهایی است که انسان درباره اثرات محیط بر روی موجودات زنده ، اثرات موجود زنده بر روی محیط و ارتباطات متقابل بین موجودات زنده دارد.
وقتی موجود زنده‌ای از لحاظ بوم شناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، هدف این است که معلوم شود، چرا موجود مورد نظر در محیطهای خاص و تحت شرایط معینی زندگی می‌کند؟ شرایط محیطی چه اثراتی بر موجود زنده دارند؟ و موجود زنده به نوبه خود چه تحولاتی در محیط پدید می‌آورد؟ طبیعی است که خود انسان به عنوان یک موجود زنده ، متاثر از عوامل محیط و موثر بر روی عوامل طبیعت در چارچوپ مطالعات اکولوژی از توجه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.


Delphinium

زیر رده :    Magnolidae

راسته :    Ranunculales

خانواده :     Ranunculaceae

تشریح قلب انسان

 

تشریح قلب انسان

 

برای دیدن سایر تصاویر به ادامه مطلب بروید ...

Ranunculus

زیر رده :    Magnolidae

راسته :    Ranunculales

خانواده :     Ranunculaceae


Peperomia

رده :            Magnoliopsida

زیر رده :           Magnoliidae

راسته :               Piperales

خانواده :           Piperaceae


تشریح چشم انسان

 

تشریح چشم انسان

برای دبدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب بروید ...

Nymphaceae

زیر رده :    Magnolidae

راسته :    Nymphaeales

خانواده :     Nymphaceae


[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]