طبقه بندی پرندگان

طبقه بندی پرندگان

از آنجا که در پرندگان اختلافات زیادی مشاهده می‌گردد، عواملی مانند اندازه بدن، رنگ، شکل منقار و پا و خواص فیزیولوژیک رده‌بندی پرندگان را تشکیل می‌دهد و معمولا به دو زیر رده تقسیم می‌شوند:

     1- زیر رده Ratitae : شامل پرندگان بدون پرواز مانند شترمرغ می‌باشند که در آنها بال یا اصلا وجود ندارد و یا اینکه خیلی کوچک مانده است.

شترمرغ: پاهای قوی برای دویدن، فاقد پرواز، فقط دو انگشت دارد، بسیار بزرگ است.

     2- زیر رده Carinatae : شامل پرندگان واقعی است و راسته‌های زیر را شامل می‌شود:

راسته غاز‌ شکلان          راسته کشیم شکلان           راسته ماکیان شکلان

راسته درنا شکلان          راسته کبوتر شکلان          راسته کوکو شکلان

راسته آبچلیکان              راسته گنجشک شکلان        راسته دارکوب شکلان

راسته سبزه‌قبا شکلان     راسته پرستو شکلان          راسته شبگرد شکلان

راسته جغد شکلان         راسته طوطی شکلان           راسته باز شکلان

راسته لک‌لک شکلان     راسته سقا مرغان               راسته مرغ طوفان

راسته پنگوئن‌ها

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]