جمع آوری و نگهداری گیاهان دارویی

       عوامل مهمی که در میزان مواد مؤثره گیاهان تاثیر داشته و باید در هنگام جمع آوری گیاهان دارویی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
1-   
زمان جمع آوری گیاه
2-   
اندام های مختلف گیاهان
3-   
سن گیاه

      نگهداری گیاهان دارویی و حفظ صحیح مواد دارویی گیاهان جهت عرضه کردن به موقع به بازار از اهمیت فراوانی برخوردار است. به طور کلی از گیاهان تازه بندرت استفاده می شود و گیاهان بیشتر به صورت خشک شده مورد مصرف قرار داده می شوند.
برای نگهداری گیاه، محافظت از کپک زدن، جلوگیری نمودن از فعالیت آنزیم ها و باکتری ها، تغییرات شیمیایی و در نتیجه ثابت نگه داشتن ترکیبات شیمیایی آن و همچنین جهت آسان خرد کردن و آسیاب نمودن و حمل و مراحل استخراج از روش های مختلف خشک کردن استفاده می شود. برای خشک کردن باید آب گیاه را بدون این که به مواد مؤثره آن لطمه ای وارد شود، خارج نمود. برای انجام این امر دو فاکتور مهم را می باید در نظر داشت، یکی کنترل درجه حرارت و دیگری تنظیم جریان هوا که میزان آن ها بسته به نوع گیاه مورد نظر، متفاوت می باشد. زیرا کنترل عملیات خشک کردن مواد دارویی بستگی کامل به ماهیت مواد مؤثره موجود و شکل ظاهری گیاه دارد.
به طور کلی برای خشک کردن یا خارج کردن آب گیاه از روش های متداول زیر استفاده می شود:

1-   
خشک کردن در هوای آزاد
2-   
خشک کردن با حرارت مصنوعی
3-   
خشک کردن در درجه حرارت های پایین

 

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]