تهیه مواد دارویی خام از گیاهان دارویی


 

مواد خامی که از گیاهان دارویی تهیه شده و در داروسازی مورد استفاده قرار می گیرند، از دو دسته گیاهان وحشی یا خودرو و گیاهان کشت شده به دست می آیند.
قسمت اعظم گیاهان دارویی، که در گذشته مورد مصرف قرار گرفته و هنوز هم در اکثر نقاط دنیا به کار برده می شوند، به صورت خودرو می باشند. بعضی از گیاهان دارویی از قبیل خشخاش از زمان های قدیم کشت می شدند و بعضی دیگر به تدریج با معلوم شدن خاصیت های درمانیشان مورد تکثیر قرار گرفنه اند. از میان این گیاهان می توان بلادون، تاتوره و بسیاری ازگیاهان حاوی اسانس را که امروزه مخصوصا به خاطر داشتن خاصیت ضد میکروبی، اهمیت بسیاری پیدا نموده اند ذکر نمود.
با وجود این هنوز بسیاری از گیاهان دارویی در ممالک مختلف هم به صورت خودرو و هم به صورت کشت شده مورد مصرف قرار میگیرند.

گیاهان کشت شده به طور کلی دارای محاسن زیر می باشند:
1-    کاشت مقدار زیادی گیاه دارویی در یک مساحت محدود امکان پذیر بوده و به آسانی می توان به آن ها دسترسی پیدا نمود.
2-   
کیفیت و کمیت مواد متشکله این گیاهان را می توان به راحتی بالا برد، زیرا فراهم کردن شرایط مناسب اقلیمی از قبیل اصلاح نوع خاک، آب و هوا و غیره به سادگی میسر است. جلوگیری از آفت حشرات و قارچ ها نیز به موقع و به آسانی انجام پذیر می باشد.

 

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]