آموزش ژنتیک

آموزش ژنتیک جهت آمادگی ارشد و استخدامی 1402

آموزش ژنتیک

جهت ورود به کانال تلگرام کلیک کنید

مجموعه تست زیست شناسی

کتاب مجموعه تست زیست شناسی شامل سوالات تستی به همراه پاسخ تشریحی از دروس زیر می باشد:

1- سلولی و مولکولی   2- بیوشیمی   3- ژنتیک   4- میکروبیولوژی   5- مجموعه گیاه شناسی   6- مجموعه جانورشناسی   7- بیوفیزیک   8- فیزیولوژی گیاهی   9- فیزیولوژی جانوری

صفحه دانلود فایل

👇👇👇👇👇👇👇