کشت و تکثیر گیاهان دارویی

 

اصولا روش هایی که جهت کشت گیاهان دارویی به کار م یبرند مشابه همان روش هایی است که جهت تکثیر سایر گیاهان به کار برده می شود. باید توجه داشت که کشت و تکثیر گیاهان دارویی با توجه به نوع آنها ( گیاهان عالی و پست ) انجام می پذیرد. در این جا به طور مختصر به روش های کاشت گیاهان دارویی عالی و پست اشاره می گردد:


 

اصولا روش هایی که جهت کشت گیاهان دارویی به کار م یبرند مشابه همان روش هایی است که جهت تکثیر سایر گیاهان به کار برده می شود. باید توجه داشت که کشت و تکثیر گیاهان دارویی با توجه به نوع آنها ( گیاهان عالی و پست ) انجام می پذیرد. در این جا به طور مختصر به روش های کاشت گیاهان دارویی عالی و پست اشاره می گردد:

 الف- کشت و تکثیر گیاهان عالی
گیاهان عالی به طور کلی بیشتر به وسیله دانه، کشت و تکثیر می گردند. این روش تکثیر از زمان های قدیم برای به دست آوردن گیاهان عالی دارویی،غذایی و زینتی مورد توجه بوده است. علاوه بر تکثیر به وسیله دانه، عمل کاشت و ازدیاد گیاهان دارویی به روش های دیگر هم انجام می پذیرد که برخی از آن ها عبارتند از:

1-   
تکثیر به وسیله پیاز  مانند: سیر، زعفران و... .

2-   
تکثیر به وسیله ریزوم  مانند: زنجفیل و... .
3-   
تکثیر از طریق قلمه زدن.
4-   
تکثیر از طریق پیوند زدن.

 ب- کشت و تکثیر گیاهان پست
گیاهان پست که به تازگی مورد توجه خاصی قرار گرفته و برای تهیه انواع آنتی بیوتیک ها و بعضی از مواد دارویی دیگر مورد استفاده قرار می گیرند، به طریق زیر تکثیر می یابند:

1-   
تکثیر به وسیله دستگاه زاینده از قبیل میسیلیوم.
2-   
تکثیر به وسیله اسپور

در کشت هر دو دسته از گیاهان فوق الذکر توجه به شرایط اقلیمی از قبیل آب و هوا، ارتفاع از سطح دریا، طول و عرض جغرافیایی، دوری از دریا، رطوبت، میزان آفتاب، میزان ph و نوع خاک در تهیه، کیفیت و کمیت مواد مؤثره گیاه کشت شده حائز اهمیت بسیار می باشد.

 

مطالب مرتبط :
لایک : 20
کد امنیتی رفرش
[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]