جنین شناسی : فصل نهم (دستگاه ماهیچه ای)

به جز بخشی از بافت ماهيچه ای صاف، دستگاه ماهيچه ای از لايه زايای مزودرمی بوجود می آيد و شامل ماهيچه اسكلتی، صاف و ماهيچه قلب است.

مطالب مرتبط :
لایک : 5
کد امنیتی رفرش
[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]