جنین شناسی : فصل دوم (نخستین هفته تکامل جنینی)

تخمک گذاری تا لانه گزينی

در آغاز هر دوره ی تخمدانی در اثر عمل FSH ، پنج تا پانزده فوليكول بدوی شروع به رشد می كند اما در شرايط طبيعی فقط يكی از اين فوليكول ها به بلوغ كامل می رسند و تنها يک اووسيت از تخمدان آزاد می شود و بقيه ی فوليكول ها تحليل می رود و بسته می شود


مطالب مرتبط :
لایک : 5
کد امنیتی رفرش
[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]